Kalıp ve Maça Boyama Sistemleri

Bu tip sistemler dökümhanelerde imal edilen maçaların üzerine maça boyasını uygulamak için kullanılır, motorsuz, pompasız, sadece hava ve elektrik enerjisi ile çalışan bir sistemdir. LTG Teknik maça yıkama sistemleri çalışma prensibi ile yıkama metodunun gelişmesinde öncülük etmiştir. Bu tip sistemler en verimli boyama sistemleridir .

Avantajları

-Boyanın kurumasından kaynaklanan pompa, motor vana tıkanmalarının ortadan kaldırması

-Boyanın sürekli karıştırılıp homojen boya elde edilmesi

-Fırça ve tabanca ile boyamadaki boya kayıplarına son verilmesi

-Kararlılık

-Operatör hatalarını minimizasyonu

-Derin gözler ve dikey yüzeyler de dahil olmak üzere bütün kalıp yüzeyinde eşit boya kalınlığı

-Kalıp erezyonunda ve dolayısı ile döküm sonrası yüzeylerde çıkan kum ve refrakter inklüzyonlarında azalma

-Fırça ve yüzey düzeltme izlerinin ortadan kalkması

-Boyama süresinin kısalması ve çıkan parça sayısının artması

-Harf numara gibi detay görüntülerin iyileşmesi

 

Boyama işlemi kullanılan yerler

-Strafor döküm prosesi için

-Savurma döküm için

-Metalurjik özellikleri geliştirmek için

-Refrakter ve metal takımları korumak için

 

Neden boyama yapıyoruz

-Dökümün kalitesini arttırmak, yüzey hatalarını yok etmek  için.

-Aşağıdaki döküm hatalarından korunmak,

-Metal penetrasyonu

-Kalıp erezyonu

-Karbon/Fosfor/Kükürt birikimini engellemek

-Gaz hataları

-Kalıp/Metal reaksiyonları

-Kum genleşme hataları

-Metalurjik hatalar

-Döküm parçasının kalıp veya maçadan ayrılması

 

Kullanılan boya hammaddeleri

Grafit, Zirkon, Silika, Alümina, Manyezit, Müllit, Kromit, Kuartz, Olivin, Plorofilit, Talk, Mika


Kalıp boyama ünitesi
Maça Boyama Ünitesi

19 


Boyama İşlemiUntitled-6

Boya uygulaması sonucu elde edilen düzgün parça yüzeyi

sldhflsdfkYanlış boyama yöntemlerinin parça yüzeyinde oluşturduğu hatalar

Untitled-4


Untitled3


Untitled5