Pnömatik transport sistemleri

PNOMATİK TRANSPORT SİSTEMLERİ

Tanecikli yapıdaki malzemelerin boru hattı içinde basınçlı hava akımıyla taşınmasında kulllanılırlar. Pnömatik transport çalışma prensibi, kuvvetin basınçlı bir hava akımı ile taşınacak yüke iletilmesidir. Düşünüldüğü gibi basınçlı hava ile bütün malzeme boru hattına hücum etmemektedir. Pnömatik trasportta en önemli nokta taşınacak malzemenin hava geçirgenliğinin olması, ve hava akımının malzeminin içinden düşük hızla geçerek malzemeyi taşımasıdır. Bu prensip toz ve çok küçük tanecikli malzemeler için, önce malzemeyi havalandırarak malzemeyi hareketlendirmeyle başlar . Islak veya yaş malzemeler için ise önce malzemeyi titreştirererek, malzemeyi hareketlendirmeyle başlar . Pnömatik transport, sanayinin bir çok dalında, döküm , hammadde, seramik , çimento sektörlerinde malzeme taşımacılığında kullanılır.


AVANTAJLARI

1. Malzeme kaybı yoktur.

2. Malzemenin özelliği bozulmaz, homojenlik, özkütle, tanecik büyüklüğü vb.

3. Yerden tasarruf edilmesi.

4. Tamamen izole bir sistem olması.

5. İstenilen yere yerleştirilebilme imkanı.

6. Boru hattının işletmin yerleşimine göre döşenmesi.

7. Hareketli parçaların azlığı arızayı ve bakım maliyetini minimuma indirmesi.

8.Tam otomatik oluşu personel gereksinimi minumuma indirmesi.


GÜVENLİLİK

1.Dönen eleman olmayışı kıvılcım riskini yok eder,patlama harlama riski yoktur.

2.Sisteme uygun filitrasyon ve emniyet valfleri seçimiyle gas sıkışması patlama riski ortadan kaldırılır.

3.Sistem otomasyonu tüm problemlere karşı duyarlıdır.

4.Personele ihtiyaç olmaması, döner makine elemanın olmaması , tam otomatik oluşu uzun yıllar iş güvenliğini sağlar

5. Bu alınan tetbirler sayesinde , insan ve makine kaynaklı arızalar minimize edilip, üretim aksamaları önlenmiştir.


TASARIM

Malzemenin cinsi, sıcaklığı , nem oranı , elek analizi, tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri, işletme şartları, bulunduğu yerin iklimi, gönderim mesafesi, dirsek adeti ,maliyet analizi göz gönüne alınarak, mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.